Ürün Grupları

Aradığınız kategoride olan firmaların listesini görmek için lütfen aşağıdaki menünden ilgili olduğunuz ürün kategorisini seçiniz.
1 - DÖKÜMHANE TEKNOLOJİLERİ
1.1 - Ergitme tesisleri ve ekipmanları
1.1.1 - Kupol ocakları
1.1.2 - Elektrikli ergitme ve bekletme ocakları
1.1.3 - Gaz ve sıvı yakıtlı ergitme ve bekletme fırınları
1.1.4 - Ergitme, bekletme fırın aksesuarları, izabe işlemi
1.2 - Refrakter teknolojileri
1.2.1 - Fırın ve pota astarları için kurulum ve teçhizat
1.2.2 - Refrakter malzemeler ve ürünler
1.3 - Döküm ekipmanları
1.3.1 - Potalar
1.3.2 - Metal ölçme ve iletim sistemleri
1.3.3 - Otomatik döküm makinaları
1.3.4 - Pota kurutucular, ön ısıtıcılar
1.4 - Ergitme malzemeleri ve sarf malzemeleri
1.4.1 - Karbürleyici ajanlar
1.4.2 - Endüstriyel gazlar
1.4.3 - Döküm koku
1.4.4 - Demir alaşımları için ergitme ve örtü flaksları
1.4.5 - Demir dışı alaşımları için ergitme ve örtü flaksları
1.4.6 - Flakslar, cüruf yapıcılar
1.4.7 - İngotlar, hafif metal alaşımlar
1.4.8 - İngotlar, ağır metal alaşımlar
1.4.9 - Ferro alaşımlar
1.4.10 - Aşılayıcılar, aşılayıcı alaşımlar
1.4.11 - Sfero için küreselleştiriciler
1.4.12 - Alaşım metalleri
1.4.13 - Pik demirler
1.4.14 - Hurda
1.5 - Kalıplama ve maça malzemeleri
1.5.1 - Kumlar, Mineraller (Silis, Olivin, Zirkon, Kromit, diğerleri)
1.5.2 - Kalıp ve maça malzemeleri, bağlayıcılar, katkılar (Bentonit, Yağlar, Tahıllar, Sodyum Silikat, Çimento ve diğer bağlayıcılar, Kömür tozu)
1.5.3 - Sentetik Bağlayıcılar, Reçineler, yapıştırıcılar
1.5.4 - Kalıplama ve maça boyaları,
1.5.5 - Besleyici ve filtre elemanları (örtü bileşenleri, kırıcı maça, filtreler, süzgeç, elekler, egzotermik malzemeler, soğutma elemanları, yalıtım levhaları)
1.5.6 - Kullanıma hazır kalıplama malzemeleri (shell kumu, karışık bentonit ve kömür tozu)
1.5.7 - Sentetik seramik kumlar
1.5.8 - Seramik kalıp için malzemeler
1.6 - Kalıp malzemesi hazırlama, kum reklamasyon sistemleri
1.6.1 - Kalıp kumu hazırlığı için makine ve teçhizatlar (Mikserler, manyetik ayırıcılar, ölçüm ve kontrol ekipmanları, kum soğutma sistemleri, kum havalandırıcılar, kum hazırlama sistemleri, elekler, eleme makineleri)
1.6.2 - Kum reklamasyon sistemleri (kum reklamasyon makineleri, soğutucu ayırıcılar, kum değirmenleri, kromit ve silis kum ayırıcıları, zirkon ve silis kum ayırıcılar)
1.6.3 - Kalıplamaya yardımcı bileşenler (pnömatik gereçler, dökümhane gereçleri, derece ve aksesuarları, suportlar, tutkallar, yapıştırıcılar, tokmaklar, el aletleri)
1.6.4 - Otomatik Kalıplama makineleri
1.6.5 - Maça makineleri, sistemleri
1.7 - Döküm makineleri, ekipmanları
1.7.1 - Otomatik döküm makinaları
1.7.2 - Santrifüj döküm makineleri ve aksesuarları
1.7.3 - Sürekli döküm makineleri ve aksesuarları
1.8 - Basınçlı Döküm Teknolojileri
1.8.1 - Yüksek basınçlı Döküm komple tesisleri
1.8.2 - Basınçlı döküm makineleri (gravite, alçak basınç, yüksek basınç)
1.8.3 - Basınçlı döküm makinaları için yardımcı sistemler ve yedekler
1.8.4 - Basınçlı döküm makinaları için manipülatörler ve robotlar
1.8.5 - Kalıp vakum cihazları
1.8.6 - Bekletme, Dozaj ve döküm sistemleri
1.8.7 - Gaz giderme sistemleri ve katkılar
1.8.8 - Kalıp soğutma sistemleri
1.8.9 - Kalıp ayırıcıları
1.8.10 - Döküm makinaları bakım, tamir, ikinci el ticareti
1.9 - Kalıp bozma, döküm temizleme ve tamamlama işlemleri
1.9.1 - Sarsak sistemleri ve ekipmanlar
1.9.2 - Kumlama makineleri ve aksesuarları
1.9.3 - Aşındırıcılar (Çelik bilyalar, Tel Kesme, Mineral vs)
1.9.4 - Taşlama makineleri ve aksesuarları
1.9.5 - Yüzey işlem tesisleri ve malzemeleri
1.9.6 - Kaynak ve kesme kurulum ve aksesuarları
1.10 - Isıl işlem, Kurutma, Soğutma Tesisleri
1.10.1 - Kalıp kurutucular, ısıtıcıları
1.10.2 - Maça kurutma fırınları
1.10.3 - Kum kurutma tesisleri
1.10.4 - Isıtıcı Sistemleri
1.10.5 - Soğutucu Sistemleri
1.11 - Isı Mühendisliği
1.11.1 - Isıl işlem fırınları ve ekipmanları
1.11.2 - Isıl işlem prosesleri için diğer tesisler
1.11.3 - Brülörler, ısıtıcılar ve kontrolörleri
1.11.4 - Yağlar ve tuzlar
1.12 - Model ve kalıp yapım makinaları
1.12.1 - Model ve kalıp yapımı için takımlar ve gereçler
1.12.2 - Model ve kalıp yapımı için malzemeler
1.12.3 - Model ve kalıp yapımı için aksesuarlar ve yedekler
1.12.4 - Eklemeli imalat makinaları (3 boyutlu yazıcılar) ve hızlı prototipleme sistemleri
1.13 - Model, Kalıp, Maça Kalıpları
1.13.1 - Döküm Modelleri
1.13.2 - Maça Sandıkları
1.13.3 - Metal Kalıplar ve Gereçler
1.13.4 - İngot kalıpları
1.13.5 - Yüksek Basınçlı Döküm Kalıpları
1.13.6 - Alçak Basınçlı Döküm Kalıpları
1.13.7 - Hassas Döküm Mum Kalıpları
1.13.8 - Savurma Döküm kalıpları
1.13.9 - Trim kalıpları
1.13.10 - Sürekli Döküm makinası kalıpları
1.13.11 - Kalıp bakım ürünleri ve yedekler
1.13.12 - Yağlar, Filtreler
1.14 - Kalıp malzemeleri
1.14.1 - Kalıp Çelikleri
1.14.2 - Özel Bakırlar
1.14.3 - Kalıpların Isıl İşlemi
1.15 - Isıl İşlemler
1.15.1 - Tavlama işlemleri
1.15.2 - Tavlama işlemleri
1.15.3 - Temperleme (Menevişleme)
1.15.4 - Martemperleme, Östemperleme
1.15.5 - Yüzey sertleştirme
1.15.5.1 - Termokimyasal prosesler
1.15.5.2 - Termal prosesler
1.16 - Yüzey işlemleri için Teçhizat ve sarf ürünleri
1.16.1 - Mekanik Yüzey İşlemleri
1.16.1.1 - Bilyalı dövme
1.16.1.2 - Kumlama
1.16.1.3 - Taşlama, Çapak alma
1.16.1.4 - Parlatma
1.16.1.5 - Aşındırıcılar, Taşlama ve Kesme Diskleri
1.16.2 - Kimyasal Yüzey İşlemleri
1.16.2.1 - Elektro Kimyasal Yüzey İşlemleri
1.16.2.2 - Galvano teknik, Galvanizleme
1.16.2.3 - Kromatlama, Fosfatlama
1.16.2.4 - Eloksal işlemleri
1.17 - Dövme Teknolojileri Ekipman Donanımlar
1.17.1 - Malzeme hazırlama, kesme sistemleri
1.17.2 - Malzeme Isıtma, hazırlama besleme sistemleri
1.17.3 - Dövme Presleri ve tamamlayıcı ekipmanları
1.17.4 - Robotlar, Manipülatörler, Otomasyon sistemleri
1.17.5 - Dövme kalıpları
1.17.6 - Çapak, trim kesme presleri ve kalıpları
1.17.7 - Dövme operasyon sıvıları, yağlar
1.17.8 - Dövme ürünleri
1.17.8.1 - Kapalı kalıp dövme
1.17.8.2 - Serbest dövme
1.17.8.3 - Ring haddeleme
1.18 - Dövme İçin Metalik Hammaddeler
1.18.1 - Çelikler
1.18.2 - Alüminyum ve Hafif Metal Alaşımları
1.18.3 - Bakır alaşımları
1.18.4 - Diğer Alaşımlar
1.19 - İleri Teknoloji Metal Prosesleri
1.19.1 - Toz Metalürjisi ve Sinter Teknolojileri
1.19.2 - MIM Metal Enjeksiyon Kalıplama
1.19.3 - Eklemeli metalik üretim
1.19.4 - Vakum döküm
1.19.5 - Hızlı Prototipleme ve 3 Boyutlu Yazıcılar
1.20 - Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama
1.20.1 - Endüstriyel kamyonlar, araçlar
1.20.2 - Vinçler ve ağır yük asansörleri, kaldırma ekipmanları
1.20.3 - Taşıyıcı, Konveyör sistemleri
1.20.4 - Bunkerler, silolar ve donanımları
1.20.5 - Manipülatörler
1.20.6 - Endüstriyel robotlar
1.20.7 - Tartım ölçüm sistemleri
1.21 - Döküm tesisleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislik hizmetleri
1.22 - Temsilciler, tüccarlar
1.23 - Araştırma, danışmanlık, planlama, finans ve diğer servisler
2 - DEMİR & ÇELİK ÜRETİMİ
2.1 - Hammadde ve şarj malzemeleri işleme tesisler, ekipmanları
2.1.1 - Cevher, kok ve diğer hammaddelerin taşınması
2.1.2 - Cevher hazırlama tesisleri
2.1.3 - Kömür hazırlama tesisleri
2.1.4 - Peletleme tesisleri
2.1.5 - Sinterleme tesisleri
2.1.6 - Briketleme tesisleri
2.1.7 - Kok fabrikası
2.1.8 - Hurda hazırlama tesisleri
2.2 - Metalik şarj malzemeleri
2.2.1 - Cevherler
2.2.2 - Hurdalar
2.2.3 - Ferro alaşımlar
2.2.4 - Alaşımlama metalleri ve ön alaşımlar
2.2.5 - Aşılayıcılar
2.3 - Demir üretimi için tesisler ve ekipmanlar
2.3.1 - Yüksek fırın tesisleri
2.3.2 - Direkt redüksiyon tesisleri
2.3.3 - İzabe ve redüksiyon tesisleri
2.3.4 - Fırın şarj ve kömür enjeksiyon tesisleri
2.3.5 - Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar
2.4 - Çelik üretimi için tesisler ve ekipmanlar
2.4.1 - Basic oksijen fırınları
2.4.2 - Elektrikli çelik üretimi
2.4.3 - İkincil metalürji
2.4.4 - Özel prosesler AOD
2.4.5 - Kükürt giderme
2.4.6 - Paslanmaz çelik, Yüksek alaşımlı çelik üretimi
2.4.7 - Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar
2.5 - Ergimiş çelik dökümü için tesisler, ekipmanlar
2.5.1 - İngot döküm tesisleri
2.5.2 - Kontinü döküm tesisleri
2.5.3 - Nete yakın biçimde döküm
2.5.4 - Özel prosesler
2.5.5 - Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar
2.6 - Refrakterler, İzolasyon malzemeleri
2.6.1 - Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleri
2.6.2 - Ergitme ve döküm ekipmanlarının refrakterlenmesi için ekipmanlar
2.7 - Isı Mühendisliği
2.7.1 - Isıl işlem fırınları ve ekipmanları
2.7.2 - Isıl işlem prosesleri için diğer tesisler
2.7.3 - Brülörler, ısıtıcılar ve kontrol ekipmanları
2.7.4 - Yağlar ve tuzlar
2.8 - Çeliklerin şekillendirilmesi için tesisler ve ekipmanlar
2.8.1 - Steckel haddesi
2.8.2 - Sıcak yassı haddesi
2.8.3 - Kombine yassı kütük dökümü ve haddehaneler
2.8.4 - Levha haddesi
2.8.5 - Kütük ve yarı mamul haddeleri
2.8.6 - Sıcak hadde merdaneleri
2.8.7 - Soğuk hadde merdaneleri
2.8.8 - Soğuk şekillendirme sistemleri
2.8.9 - Hadde ve Merdaneli biçimlendirme teknolojileri ve makinaları
2.9 - Çevre koruma, Atık bertaraf, Gaz temizleme sistemleri
2.9.1 - Endüstriyel güvenlik ekipmanları
2.9.2 - Toz tutma, gaz temizleme, Filtreler
2.9.3 - Havalandırma tesisleri kanallar ve bacalar
2.9.4 - Geri dönüşüm, atık bertaraf ekipmanları
2.9.5 - Rejenerasyon tesisleri
2.9.6 - Atık yönetimi, atık su temizleme
2.9.7 - Gürültü önleyici sistemler
2.9.8 - Yardımcı ekipmanlar
2.10 - Endüstriyel yağlar
2.10.1 - Hidrolikler
2.10.2 - İşleme Yağları
2.10.3 - Bakım Yağları
2.10.4 - Isıl İşlem Yağları
2.11 - Hurda İşleme Proses ve Ekipmanları
2.11.1 - Hurda ayırma tesisleri, makinaları
2.11.2 - Hurda temizleme, ayrıştırma tesisleri
2.11.3 - Hurda presleri, balyalama sistemleri
2.12 - Proses kontrol ve bilgi işlem
2.12.1 - Elektriksel ekipmanlar ve donanım
2.12.2 - Proses kontrol teknikleri ve otomasyon
2.12.3 - Veri Toplama, işleme, donanım ve yazılımları
2.12.4 - Simülasyon, Hesaplama yazılımları
2.12.5 - Mühendislik ve teknik destek
2.12.6 - Endüstri 4.0, E-işletme, E-ticaret, BT çözümleri
2.13 - Kontrol sistemleri, ölçme, test ve analiz
2.13.1 - Fiziksel özellikler ve miktar ölçüm ekipmanları
2.13.2 - Sıcaklık ölçme ve termal analiz ekipmanları
2.13.3 - Metalografik test ve analiz makinaları
2.13.4 - Tahribatsız muayene ekipmanları
2.13.5 - Analiz ve Laboratuvar ekipmanları
2.14 - Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama
2.14.1 - Endüstriyel kamyonlar, araçlar
2.14.2 - Vinçler ve ağır yük asansörleri, kaldırma ekipmanları
2.14.3 - Taşıyıcı, Konveyör sistemleri
2.14.4 - Bunkerler, silolar ve donanımları
2.14.5 - Manipülatörler
2.14.6 - Endüstriyel robotlar
2.15 - Metalürji tesisleri ve haddehaneler için çeşitli ekipmanlar
2.15.1 - Kaldırma ve taşıma sistemleri
2.15.2 - Güç iletim mühendisliği (akışkan teknolojileri dahil)
2.15.3 - Ulaşım ve depolama metodları
2.15.4 - Bakım ve onarım ekipmanları
2.15.5 - Isı korunma ve izolasyon malzemeleri
2.15.6 - İşletim ve yardımcı ekipmanlar
2.16 - Yardımcı sistemler
2.16.1 - Basınçlı hava ve gaz tesisat ve aksesuarları
2.16.2 - Filtreler ve filtre malzemeleri
2.16.3 - Endüstriyel Soğutma sistemleri
2.17 - Demir ve Çelik Ürünleri
2.18 - Temsilciler ve tüccarlar
2.19 - Demir Çelik tesisleri anahtar teslim kurulum, planlama, inşaa ve mühendisliği
2.20 - Araştırma, danışmanlık, planlama, finans ve diğer servisler
3 - DEMİRDIŞI METALURJİ TESİSLERİ
3.1 - Hammadde ve şarj işleme tesisleri, ekipmanları
3.1.1 - Cevher kok ve diğer hammaddelerin taşınması
3.1.2 - Cevher hazırlama tesisleri
3.1.3 - Kömür hazırlama tesisleri
3.1.4 - Peletleme tesisleri
3.1.5 - Sinterleme tesisleri
3.1.6 - Briketleme tesisleri
3.1.7 - Kok fabrikası
3.1.8 - Hurda hazırlama tesisleri
3.2 - Metalik şarj malzemeleri
3.2.1 - Cevherler
3.2.2 - Hurdalar
3.2.3 - Metal alaşımlar
3.2.4 - Alaşımlama metalleri ve ön alaşımlar
3.2.5 - Aşılayıcılar
3.3 - Demirdışı Metal üretimi için tesisler, ekipmanlar
3.3.1 - Ergitme teknolojileri
3.3.2 - Redüksiyon tesisleri
3.3.3 - Rafinasyon tesisleri
3.3.4 - İzabe tesisleri
3.3.5 - Hidrometalurji, Elektrokimya, Elektro Metalurji
3.3.6 - Aluminyum geri kazanımı geri dönüşümü
3.3.7 - İkincil metalürji
3.3.8 - Özel prosesler
3.3.9 - Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar
3.4 - Ergimiş metal dökümü için tesisler, ekipmanlar
3.4.1 - İngot döküm tesisleri
3.4.2 - Kontinü döküm tesisleri
3.4.3 - Nete yakın biçimde döküm
3.4.4 - Şerit döküm
3.4.5 - Kum, metal kalıp döküm
3.4.6 - Özel prosesler
3.4.7 - Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar
3.5 - Refrakterler, izolasyon malzemeleri
3.5.1 - Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleri
3.5.2 - Ergitme ve döküm ekipmanlarının refrakter uygulaması için ekipmanlar
3.6 - Isı Mühendisliği
3.6.1 - Isıl işlem fırınları ve ekipmanları
3.6.2 - Isıl işlem prosesleri için diğer tesisler
3.6.3 - Brülörler, ısıtıcılar ve kontrolörleri
3.6.4 - Yağlar ve tuzlar
3.7 - Demirdışı metallerin şekillendirilmesi için sistemler ve tesisler
3.7.1 - Sıcak hadde
3.7.2 - Soğuk hadde
3.7.3 - Folyo haddesi
3.7.4 - Tel haddesi
3.7.5 - Şerit, Levha işleme
3.7.6 - Kaplama ve bitirme hatları
3.7.7 - Dövme, ekstrüzyon ve çekme makineleri
3.7.8 - Tavlama ve Isıl işlem fırınları
3.7.9 - Sıcak hadde merdaneleri
3.7.10 - Soğuk hadde merdaneleri
3.7.11 - Soğuk şekillendirme sistemleri
3.7.12 - Hadde ve Merdaneli biçimlendirme teknolojileri ve makinaları
3.7.13 - Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar
3.8 - Çevre koruma, Atık bertaraf, Gaz temizleme sistemleri
3.8.1 - Endüstriyel güvenlik ekipmanları,
3.8.2 - Toz tutma ve gaz temizleme filtreleri
3.8.3 - Havalandırma tesisleri kanallar ve bacalar
3.8.4 - Geri dönüşüm, atık bertaraf ekipmanları
3.8.5 - Rejenerasyon tesisleri
3.8.6 - Atık yönetimi, atık su temizleme
3.8.7 - Gürültü önleyici kurulumlar
3.8.8 - Yardımcı ekipmanlar
3.9 - Endüstriyel yağlar
3.9.1 - Hidrolik akışkanlar
3.9.2 - İşleme Yağları
3.9.3 - Bakım Yağları
3.9.4 - Isıl İşlem Yağları
3.10 - Hurda İşleme Proses ve Ekipmanları
3.10.1 - Hurda ayırma tesisleri, makinaları
3.10.2 - Hurda temizleme, ayrıştırma tesisleri
3.10.3 - Hurda presleri, paketleme sistemleri
3.11 - Elektrik mühendisliği, Proses kontrol, Bilgi işlem
3.11.1 - Elektriksel ekipmanlar ve donanım
3.11.2 - Proses kontrol teknikleri ve otomasyon
3.11.3 - Veri Toplama, işleme, donanım, yazılımları
3.11.4 - Simülasyon, Optimizasyon ve Hesaplama yazılımları
3.11.5 - Mühendislik ve teknik destek
3.11.6 - Endüstri 4.0, E-işletme, E-ticaret, BT çözümleri
3.12 - Kontrol sistemleri, ölçme, test ve analiz
3.12.1 - Fiziksel özellikler ve miktar ölçüm ekipmanları
3.12.2 - Sıcaklık ölçme ve termal analiz ekipmanları
3.12.3 - Metalografik test ve analiz makinaları
3.12.4 - Tahribatsız muayene ekipmanları
3.12.5 - Analiz ve Laboratuvar ekipmanları
3.13 - Demir dışı metalürji tesisleri için çeşitli ekipmanlar
3.13.1 - Kaldırma ve taşıma sistemleri
3.13.2 - Güç iletim mühendisliği (akışkan teknolojileri dahil)
3.13.3 - Ulaşım ve depolama metodları
3.13.4 - Bakım ve onarım ekipmanları
3.13.5 - Isı korunma ve izolasyon malzemeleri
3.13.6 - İşletim ve yardımcı ekipmanlar
3.14 - Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama
3.14.1 - Endüstriyel kamyonlar, araçlar
3.14.2 - Vinçler ve ağır yük asansörleri, kaldırma ekipmanları
3.14.3 - Taşıyıcı, Konveyör sistemleri
3.14.4 - Bunkerler, silolar ve donanımları
3.14.5 - Manipülatörler
3.14.6 - Endüstriyel robotlar
3.15 - Yardımcı sistemler
3.15.1 - Basınçlı hava ve gaz tesisat ve aksesuarları
3.15.2 - Filtreler ve filtre malzemeleri
3.15.3 - Endüstriyel Soğutma sistemleri
3.16 - Metalik Hammaddeler
3.16.1 - Bakır Ürünleri
3.16.2 - Alüminyum Ürünleri
3.16.3 - Çinko Ürünleri
3.16.4 - Magnezyum ürünleri
3.16.5 - Kalay Ürünleri
3.16.6 - Kurşun Ürünleri
3.16.7 - Diğer metaller
3.17 - Temsilciler ve tüccarlar
3.18 - Demirdışı Metalurji tesisleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislik
3.19 - Araştırma, danışmanlık, planlama, finans ve diğer servisler
4 - DÖKÜM ÜRÜNLERİ ÖZEL BÖLÜMÜ
4.1 - Döküm Teknikleri
4.1.1 - Kum Kalıba Döküm
4.1.1.1 - El ile Kalıplama
4.1.1.2 - Makine İle Kalıplama
4.1.1.2.1 - Derecesiz Kalıplama
4.1.1.2.2 - Yatay Kalıplama
4.1.1.2.3 - Kabuk Kalıplama
4.1.2 - Kayıp Köpük Kalıplama
4.1.3 - Basınçlı döküm
4.1.3.1 - Santrifüj Döküm
4.1.3.2 - Gravite (Yer çekimi) Döküm
4.1.3.3 - Yüksek Basınçlı Döküm
4.1.3.4 - Alçak Basınçlı Döküm
4.1.3.5 - Sürekli Döküm
4.1.4 - Hassas Döküm
4.1.5 - Büyük Boyutlu Dökümler
4.2 - Döküm Metal Türleri
4.2.1 - Lamel grafitli (gri) dökme demirler
4.2.2 - Küresel grafitli (sfero) dökme demirler
4.2.3 - Çelik dökümler
4.2.4 - Temper, Östemperlenmiş küresel grafitli (ADI), SiMo dökme demirler
4.2.5 - Bakır Alaşımlı Dökümler
4.2.6 - Alüminyum Alaşımlı Dökümler
4.2.7 - Çinko Alaşımlı Dökümler
4.2.8 - Magnezyum Alaşımlı Dökümler
4.2.9 - Diğer metal dökümler
4.3 - Dökümhanelerde Katma Değerli Prosesler
4.3.1 - Isıl İşlem
4.3.2 - Talaşlı İmalat
4.3.3 - Kalıp & Model Yapımı
5 - Akademik Kurumlar, Eğitim Kurumları, İlgili Dernekler ve Birlikler, Basın, Medya