AMG MINING GMBH

AMG MINING GMBH
H2-C160

Web:

Telefon / Phone: 49 8586 609-0
Faks / Fax: 49 8586 609-112
Adres / Address: LANGHEINRICHSTRASSE 1, 94051 HAUZENBERG GERMANY
Stand No: H2-C160

AMG Critical Materials produces aluminum master alloys and powders, titanium alloys and coatings, chromium metal, ferrovanadium, antimony, tantalum, niobium, silicon metal and natural graphite. AMG Engineering designs and produces vacuum furnace equipment and systems used to upgrade specialty metals and alloys for the transportation, automotive, infrastructure, and energy markets.

AMG Kritik Malzemeler, alüminyum ana alaşımları ve tozları, titanyum alaşımları ve kaplamaları, krom metal, ferrovanadyum, antimon, tantal, niyobyum, silikon metal ve doğal grafit üretir. AMG Mühendislik, ulaştırma, otomotiv, altyapı ve enerji piyasaları için özel metalleri ve alaşımları geliştirmek için kullanılan vakumlu fırın ekipmanları ve sistemleri tasarlar ve üretir.