CFZIERLER GMBH

CFZIERLER GMBH
H3-C110

Web:

Telefon / Phone: 43 1 5851912
Faks / Fax: 43 125367221850
Adres / Address: APOSTELGASSE 36/12, A – 1030 VIENNA AUSTRIA
Stand No: H3-C110

CFZierler GmbH is a company specialised within the steel and iron foundries, steel works and static cast roll sectors of the foundry industry.
We are currently supplying over 90% of the foundries within Europe, USA, Australia and South Africa with either consumable products or technology.
Our consumable products are primarily aimed at quality improvement via ceramic holloware and feeder insulation through to special sands. These products are integrated with our software systems which address feeder ingating and melting technology.
ISOTHERM ?Z? cycloid elements do not give off any gas at all during casting and results in a solidification extension factor of 2,35. Because of this extension factor the liners dimensions of the insulated feeders are a third smaller than an uninsulated feeders of the same modulus. The basic surface of the insulated feeder and the comustible surface is only half that of a normal feeder.

CFZierler GmbH, çelik ve demir dökümhaneleri, çelik işleri ve statik dökme merdane sektörlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir.
Şu anda Avrupa, ABD, Avustralya ve Güney Afrika’daki dökümhanelerin %90’ına sarf edilebilen ürünler veya teknoloji ile sağlamaktadır.
Sarf ürünleri, öncelikli olarak seramik yolluklarda kullanılan dirsek ve bağlantı noktaları ve besleyici için izolasyon tuğlalarıyla, özel kumlara kadar kaliteyi iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler, besleyici yolluk girişi ve ergitme teknolojisine yönelik yazılım sistemlerimiz ile entegre edilmiştir.
ISOTHERM ?Z? sikloid elementler döküm sırasında hiçbir gaz vermez ve 2,35 katılaşma uzatma faktörü ile sonuçlanır. Bu uzatma faktörü nedeniyle, izolasyonlu besleyicilerin tabaka boyutları, aynı modülün izolasyonsuz besleyicilerinden 3?te 1 oranında daha küçüktür. İzolasyonlu besleyicinin ve yanabilen yüzeyin temel yüzeyi normal besleyicinin sadece yarısı kadardır.