CS ADDITIVE GMBH

CS ADDITIVE GMBH
H3-C110

Web:

Telefon / Phone: 49 20187915 0
Faks / Fax: 49 20187915
Adres / Address: RÜTTENSCHEIDER STR. 2, 45128 ESSEN GERMANY
Stand No: H3-C110

Premium quality and supply reliability make us one of the leading producers of carbon and sulphur products for steel works, iron foundries and the chemicals industry. In addition to this, we have expanded our product portfolio in recent years to include carbon products for brake pad production and additives for the production of non-ferrous metals and for special applications (e.g. lubricants).

Our premium Carbolux® products are used worldwide for the production of cast iron and steel products. Decades of experience in this market sector have allowed us to develop absolute high-end products based on acetylene coke, graphite, petroleum coke and anthracite. In a tailor-made finishing process, including calcination we produce the various Carbolux® qualities. They primarily differ in their carbon, sulphur and nitrogen content, as well as in their morphology.

Üstün kalitesi ve sorunsuz ürün tedariği şirketi çelik işleri, demir dökümhaneleri ve kimya endüstrisi için önde gelen karbon ve kükürt ürünleri üreticilerinden biri yapmaktadır. Buna ek olarak, son yıllarda şirket, ürün portföyünü, fren balatası üretimi için karbon ürünleri ve demir dışı metallerin üretimi için katkı maddeleri ve özel uygulamalar (örn. Yağlayıcılar) içerecek şekilde genişletmiştir.

Premium Carbolux® ürünleri, dünya çapında, dökme demir ve çelik ürünleri üretimi için kullanılmaktadır. Şirketin, bu sektördeki onlarca yıllık deneyimi, asetilen kok, grafit, petrol kok ve antrasit bazlı mutlak yüksek kaliteli ürünler geliştirmesini sağlamıştır. Kalsinasyon işlemi de dahil olmak üzere, firmaya özel, çok çeşitte Carbolux® üretilmektedir ki esas olarak bunlar karbon, kükürt ve azot içeriklerinin yanı sıra morfolojisinde de farklılık gösterirler.