ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.
H3-D140/E170

Web:

Telefon / Phone: 90 236 233 23 20
Faks / Fax: 90 236 233 23 23
Adres / Address: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 50. YIL CAD. NO:10 45030 TURKEY
Stand No: H3-D140/E170

Çukurova Kimya continues to serve as local market leader in foundry industry with the production of alkaline phenolic resins, which are used as binders for core and moulds, furan resins, alkaline phenolic resins that cured with carbon dioxide, PU Cold Box Resins, hot box resins, thermo-shock resins, sand coating resin systems and also, exothermic and insulating feeder sleeves, mini risers, refractory foundry coatings, mould and core adhesive materials and the other auxiliary materials are our products since its founding.
Cukurova Kimya; during it?s production, while using all possibilities provided by advanced technology and with the consciousness given by R&D center in the most productive way, it is a priority to note the contribution that our firm provides to the Turkish economy. It has 26 thousands tons of resin production capacity, per year. With the new investments completed, the production capacity of the feeder sleeves increased to 25 million units/year and increased the supply.

Çukurova Kimya, döküm sektöründe maça kalıp bağlayıcıları olarak alkali fenolik reçineler, furan reçineleri, karbondioksitle kürleşen reçineler, PU soğuk kutu reçineleri, sıcak kutu reçineleri, termoşok reçineleri ve kum kaplama reçineleri sistemleri yanında, besleyici gömlekler, mini besleyiciler, maça/kalıp döküm boyaları, kalıp ve maça yapıştırıcı ürünleri ve döküm yardımcı malzemeleri üretimleri ile kurulduğu tarihten bu yana pazar lideri olarak hizmetini sürdürmektedir.
Çukurova Kimya; kendi üretimi sırasında ileri teknolojinin sağladığı tüm imkânları değerlendirerek ve Ar-Ge merkezi olmanın sunduğu bilinci de en verimli şekilde değerlendirerek, Türk ekonomisine önemli katkı sağlamak firmamızın öncelikli konusunu oluşturmaktadır. Reçine üretim kapasitesi yıllık 26 bin ton, tamamlanan yeni yatırımlarla besleyici gömlek üretim kapasitesi 25 milyon adet/yılın üzerine çıkarak pazara arz imkânlarını arttırmıştır.