DTS TEKNOLOJİ ARGE YAZILIM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ

DTS TEKNOLOJİ ARGE YAZILIM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ
H3-E110

Web:

Telefon / Phone: 90 264 346 06 48
Faks / Fax: 90 264 346 06 49
Adres / Address: KURTULUŞ MH. BANKALAR CD. NO:25/201 KAT:2 ADAPAZARI TURKEY
Stand No: H3-E110

DTS Teknoloji was established in 2010 to provide simulation, R & D, training and consultancy services to the Turkish Foundry sector. The services we provide to the casting sector and tool makers and other similar sectors are as follows;
* Computer aided molding design and analysis (Casting Simulation for all casting processes).
* Finite Solutions Inc. software representative (SOLIDCast, FLOWCast, OPTICast)
* CASTLE HPDC Pressure Casting Simulation representation
* Castings runner and feeder design training (applicable for all casting processes).
* Identidfication of casting defects (gas, shrinkage and pore) and remediation.
* To provide fast and accurate solutions to problems related to foundry and production processes.
* Pressure die casting (Metal injection) design and simulation services.

DTS Teknoloji, Türk Döküm sektörüne simülasyon, Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. DTS Teknoloji olarak döküm sektörüne ve bu sektör ile birlikte çalışan model ve kalıp üreticileri ile diğer benzer sektörlere verdiğimiz hizmetler şunlardır;

* Bilgisayar destekli kalıplama tasarımı ve analizleri (Döküm Simülasyonu, tüm döküm prosesleri için)
* Finite Solutions Inc. yazılım temsilciliği (SOLIDCast, FLOWCast, OPTICast)
* CASTLE HPDC Basınçlı Döküm Simülasyonu temsilciliği
* Döküm-kalıp yolluk ve besleyici tasarımı eğitimleri (Tüm döküm prosesleri için geçerlidir).
* Döküm hatalarının tespiti (gaz, çekinti ve gözenek) ve giderilmesine yönelik önlemler.
* Dökümhane ve üretim süreçleri ile ilgili problemlere hızlı ve doğru çözümler sunmak.
* Basınçlı döküm (Metal enjeksiyon) tasarım ve simülasyon hizmetleri.