ELKEM / FOUNDRY PRODUCTS

ELKEM / FOUNDRY PRODUCTS
H2-B110

Web:

Telefon / Phone: 47 22 45 01 00
Faks / Fax: 47 22 45 01 55
Adres / Address: DRAMMENSVEIEN 169 P.O.BOX 334, SKOYEN 0213 OSLO, NORWAY NORWAY
Stand No: H2-B110

Elkem manufactures a wide range of inoculants, MgFeSi alloys and preconditioners for the production of cast irons. Alloys are available from our extensive portfolio to cover all foundry processes and iron specifications. Alloys are available in chemistries and sizes to suit all foundry applications.

For many years, Elkem’s flagship inoculant has been the world famous Superseed® inoculant, probably still the most widely used in the production of grey iron globally. Today we have a portfolio of inoculants designed to cover a wide range of applications even in the most challenging cast iron segments.

Inoculants are FeSi based alloys which contain carefully balanced amounts of active elements designed to control the microstructure and mechanical properties of cast irons.

We work with you to provide technical support and advice on optimising your process, reducing your overall costs and increasing productivity.

Elkem, dökme demirler için çok geniş bir ürün gamıyla aşılayıcılar, FeSiMg alaşımları ve önşartlandırıcılar üretir. Bu geniş ürün yelpazesinden tüm döküm prosesleri ve dökme demir uygulamaları için ürünler mevcuttur. Tüm döküm uygulamalarına uygun olarak farklı analiz ve boyutlarda alaşımlarımız mevcuttur.

Yıllardan beri, dünya üzerinde de gri döküm için en çok kullanılan Superseed® aşılayıcı Elkem?in amiral gemisi olmuştur. Bugün, geniş bir uygulama alanı için ve hatta en zorlu dökme demir segmentlerine göre dizayn edilmiş bir ürün gamımız mevcuttur.

Elkem aşılayıcılar, dökme demirlerin mikroyapı ve mekanik özellikleri kontrol etmek için dikkatlice seçilmiş aktif elementleri içeren FeSi esaslı alaşımlardır.

Elkem, dökümhaneler teknik destek hizmeti vererek prosesinizin optimizasyonuna, maliyetlerinizin düşürülmesini ve üretim verimliliğinizin artmasına yardımcı olur.