EMG AUTOMATION GMBH

EMG AUTOMATION GMBH
H9-F105

Web:

Telefon / Phone: 49 2762612314
Faks / Fax: 49 2762612320
Adres / Address: INDUSTRIESTR. 1, 57482 WENDEN GERMANY
Stand No: H9-F105

EMG Automation, producers of Eldro brake thrusters which are widely used in drum and disc brakes and have given its name to the whole product range, are actively involved in the Turkish metallurgy sector with their series of brake thrusters, hydraulic power units and other technological solutions.

Tambur ve disk fren sistemlerinde yaygın olarak kullanılan ve bütün ürün grubuna adını veren Eldro serisi fren açıcıların üreticisi EMG Automation, fren açıcısı serileri, hidrolik güç üniteleri ve sektöre yönelik diğer teknolojik çözümleri ile Türkiye demir-çelik sektöründe aktif olarak rol almaktadır.