GNR SRL

GNR SRL
H6-D100-5

Web:

Telefon / Phone: 39 0322 882911
Faks / Fax: 39 0322 882930
Adres / Address: VIA TORINO N.7 AGRATE CONTURBIA ITALY
Stand No: H6-D100-5

GNR SRL thanks to its 30 years of experience is a worldwide market manufacturer of advanced analytical instruments, developing procedures of analysis for various applications, supplying the corresponding laboratory equipment and providing consulting and customer support worldwide, through its well established sales and post ? sales network.
GNR SRL projects and manufactures Optical Emission Spectrometers (OES) and Rotating Disc Electrode Optical Emission Spectrometers (RDE-OES) for the measurement of elemental composition of metal alloys and the analysis of contaminants, additives and wear metals in oils and lubricants, coolants and hydraulic fluids.
GNR SRL designs and produces X-Ray Diffractometers (XRD) and X-Ray Fluorescence Spectrometers (XRF) for the study of material structure and elemental composition for both academic and industrial applications.

GNR SRL, 30 yıllık tecrübesiyle, dünya çapında gelişmiş analitik cihazlar üretmesinin yanında, çok farklı uygulamalar için analiz prosedürleri geliştirmekte, laboratuvar ekipmanlarını tedarik etmekte, dünya çapında danışmanlık ve müşteri desteği sunmaktadır. Organize satış ve satış sonrası servis ağı ile dünya çapında mal ve hizmet sunmaktadır.
GNR SRL, Metal alaşımlarının elementel kompozisyonun ve safsızlıkların belirlenmesi için Optik Emisyon Spektrometreleri (OES), yağlama yağları ile soğutucu ve hidrolik içindeki kirleticiler, katkı maddeleri ve aşınma metallerinin analizi için Dönen Disk Elektrot Optik Emisyon Spektrometreleri (RDE-OES) üretmektedir.
GNR SRL, hem akademik hem de endüstriyel uygulamalar için malzeme yapısı ve element kompozisyonu çalışmaları için X-Işını Difraktometreleri (XRD) ve X-Işını Floresans Spektrometreleri de (XRF) tasarlamakta ve üretmektedir.