HOFFMANN MINERAL GMBH

HOFFMANN MINERAL GMBH
H2-C160

Web:

Telefon / Phone: 49 8431 53-0
Faks / Fax: 49 8431 53-330
Adres / Address: MUENCHENER STRASSE 75 • DE-86633 NEUBURG GERMANY
Stand No: H2-C160

HOFFMANN MINERAL is an innovative filler materials specialist who produces, refines and markets products based on Neuburg Siliceous Earth (NSE). NSE is a natural combination of corpuscular, cryptocristalline and amorphous silica and lamellar kaolinite a loose mixture impossible to separate by physical methods which is unique properties and does not exist elsewhere in the world. It can be used many areas such as Elastomers, TPE, Thermoplastic Molded Parts, Films, Paints and Varnishes, Reactive Resins, Adhesives and Sealants, Polishing and Cleaning Agents and Miscellaneous Industries

HOFFMANN MINERAL, Neuburg Siliceous Earth’e (NSE) dayalı ürünleri üreten, rafine eden ve pazarlayan yenilikçi bir dolgu malzemesi uzmanıdır. NSE, eşsiz özellikleri olan ve dünyanın başka bir yerinde bulunmayan fiziksel yöntemlerle ayrıştırılması imkansız olan gevşek bir karışım olan korpusküler, kripto kristalin ve amorf silikanın ve lameller kaolinitin doğal bir kombinasyonudur. Elastomerler, TPE, Termoplastik Kalıplı Parçalar, Filmler, Boyalar ve Vernikler, Reaktif Reçineler, Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri, Polisaj ve Temizlik Maddeleri ve Muhtelif Endüstriler gibi birçok alanda kullanılabilir