İDEAL MODEL DÖKÜM SİSTEMLERİ

İDEAL MODEL DÖKÜM SİSTEMLERİ
H6-D120

Web:

Telefon / Phone: 90 262 502 12 62
Faks / Fax: 90 262 502 12 63
Adres / Address: ÇERKEŞLİ İMES OSB. 17. CAD. NO:1 41455 TURKEY
Stand No: H6-D120

Our company was founded in 1981. In the early years, our main function and target was pattern production for foundries.

As a result of our successful works and growing demands from our customers, we started to provide foundry equipments, machines, establish key-end foundries, give consultancy services, project design, production, installation, education and technical support, along with pattern production.

In 1998, we started to cooperate with the major companies in foundry sector to meet our customers’ demands faster, and present them alternative solutions. We achieved to obtain wide customer portofilo in Turkey, Middle East, East Europe, Africa, Asia and IDEAL became well known, thrustworthy brand name.

Today, as IDEAL family, besides foundry systems, for new plants intended to be established, we offer consultancy, production, installation, feasibility services and modernize the current plants with our 30 years experience and knowledge in different fields.

Firmamız 1981 yılında kurulmuştur. İlk yıllarda temel fonksiyonumuz ve amacımız döküm fabrikalarına model imalatı yapmaktı.

Başarılı çalışmalarımız ve müşterilerimizin gelişen talepleri sonucu model imalatının yanı sıra, dökümhane ekipmanları, makineleri, anahtar teslimi dökümhane kurulumları , danışmanlık, projelendirme, üretim, kurulum, eğitim ve teknik destek gibi çalışmaları başarıyla sürdürdük.

1998 yılında müşterilerimizin taleplerine daha hızlı yanıt vermek ve alternatifler çözümler sunmak için dünyada sektörümüzle ilgili önemli firmalarla işbirliği yapmaya başladık. Türkiye, Amerika, Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ‘da önemli büyüklükte bir müşteri portföyü elde ettik. Tanınan, güvenilen bir firma olarak markalaştık.

Bugün, İDEAL ailesi olarak dökümhane sistemlerinin yanı sıra, farklı alanlardaki bilgi ve deneyimlerimiz ile kurulması planlanan tesislerin, fizibilite, kurulum, üretim, danışmanlık, mevcut tesislerin modernizasyonu gibi çalışmalar sunabilmekteyiz.