LANIK S.R.O.

LANIK S.R.O.
H3-C110

Web:

Telefon / Phone: 420 516428460
Faks / Fax: 420 516428499
Adres / Address: CHRUDICHROMSKA 2376/17, 680 01 BOSKOVICE CZECH REPUBLIC
Stand No: H3-C110

Our company, developing business since 1991, is the purely Czech private company. The core activity is represented by manufacture and sale of ceramic foam filters, used under the trade name VUKOPOR® in the foundry industry in the sector of primary aluminium production, in petrochemical and food industry as well as for miscellaneous decorative applications. Manufacture of refractory ceramics is the complementary production to filters. Typical products are as follows: different filtering shaped pieces and systems, e.g. filtration carousels and grates, filtration boxes, transport channels, ceramic funnels and other shaped refractory concrete products used mainly in foundries. Products for the precision investment casting technology represent a complete product line.

1991 yılından bu yana faaliyet gösteren firmamız, özel bir Çek şirketidir. Ana faaliyetimiz, en başta alüminyum üretim sektöründeki döküm endüstrisinde VUKOPOR® ticari markası adı altında,petrokimyasal ve gıda endüstrisinde ve çeşitli dekoratif uygulamalarda kullanılan seramik köpük filtrelerin imalatı ve satışını temsil etmektedir.Ayrıca seramik köpük filtrelerinin imalatı için tamamlayıcı ürün olan refrakter seramikler de üretim yelpazesidir.Tipik ürünler aşağıdaki gibidir:Bu grupta farklı filtreleme biçimli parçalar ve sistemler bulunmaktadır. Filtre karuselleri ve Izgaraları, Filtreleme kutuları, seramik düşey yolluk konileri ve diğer refrakter şekilli ürünler sayılabilir.