LUXCARBON ROHSTOFFHANDELSGESELLSCHAFT MBH

LUXCARBON ROHSTOFFHANDELSGESELLSCHAFT MBH
H3-C110

Web:

Telefon / Phone: 49 201 5455000
Faks / Fax: 49 201 54550052
Adres / Address: AM STADTHAFEN 16, D – 45356 ESSEN GERMANY
Stand No: H3-C110

LuxCarbon GmbH is a recarburizer processing company which was founded in 1997 by Joseph V. Wagner.
Having their own production facilities on approx. 72.000m² where calcined petroleum coke, petroleum coke, green and calcined anthracite, graphite, anode scrap, metallurgical coke and other carbon materials are processed (such as crushing, drying, grading, mixing and packaging).
LuxCarbon has been certified in accordance with DIN EN ISO 9001 since November 2003 and their quality management system has been audited and proved efficiently.

LuxCarbon GmbH, 1997 yılında Joseph V. Wagner tarafından kurulan karbon verici malzemeler üreten bir şirketdir.
Yaklaşık 72.000m² alan üzerinde kurulmuş kendi üretim tesislerine sahip olup, kalsine edilmiş petrol kok kömürü, petrol kok kömürü, yeşil ve kalsine antrasit, grafit, anot hurdası, metalurjik kok ve diğer karbon malzemeleri üretmektedir (kırma, kurutma, granülometri, karıştırma ve paketleme gibi).
LuxCarbon’ un, Kasım 2003’ten beri DIN EN ISO 9001’e uygun olarak sertifikalanmıştır ve kalite yönetim sistemi denetlenmiş ve etkinliği kanıtlanmıştır.