ÖNDER MÜHENDISLIK

ÖNDER MÜHENDISLIK
H2-A100

Web:

Telefon / Phone: 902623354747
Faks / Fax: 902623353331
Adres / Address: Sanayi Mh. Kuzey Sk. No. 16 TURKEY
Stand No: H2-A100

Since 1974, Önder Mühendislik has been proudly presenting industrial gas/oil combustion systems and metal impregnation solutions both locally and internationally.
We offer gas utilization and safety devices of the brands Kromschröder, Eclipse, Hauck and LBE as exclusive distributor in Turkey directly from our stocks in İzmit Turkey. We offer turn-key projects including automatisation systems and support your readiness and safety with our service and training programs.
As the Turkish subsidiary of the German Maldaner company, we offer metal impregnation services and products for your castings to improve their tightness under pressure.
Under the cooperaiton with the German C-Deg company, we design and produce biosgas and syngas flares.

Our Brands:
1. Kromschröder
2. Eclipse
3. LBE
4. Hauck
5. C-Deg
6. Maldaner

Our Products and Services:
1. Gas burners and gas utilisation devices
2. Turn-key combustion systems
3. Service
4. Training
5. Biogas flares
6. Metal impregnation solutions

Önder Mühendislik 1974 yılından beri endüstriyel doğalgaz / sıvı yakıt sistemleri, domestik ısıtma ekipmanlarını ve metal emprenye çözümlerini sunar.
Doğalgaz/ sıvı yakıt bekleri, gaz yolu emniyet cihazlarını sektöründe lider Honeywell Kromschröder, Eclipse, Hauck ve LBE markalarının Türkiye tek temsilciliği sorumluluğunda, İzmit’te bulunan stoklarımızdan takdim ediyor, yakma sistemlerini, otomasyonu ile imal ediyor, sistemlerinin güvenliği ve devamlılığını ise servis ve eğitim programlarımız ile tamamlıyoruz.
Alman Maldaner markasının Türkiye ortağı olarak, metal döküm parçaların basınç altında sızdırmazlığını sağlayan metal emprenye çözüm ve hizmetlerini sunuyoruz.
Biyogaz ve syngaz üreten tesisler için gaz yakma bacalarını, Alman C-Deg firmasıyla tasarlıyor ve imal ediyoruz.

Markalarımız:
1. Kromschröder
2. Eclipse
3. LBE
4. Hauck
5. C-Deg
6. Maldaner

Hizmetlerimiz
1. Doğalgaz bek ve gaz cihazları
2. İmalat
3. Servis
4. Eğitim
5. Biyogaz yakma bacaları
6. Metal emprenye çözümleri