OZPV ROLLS

OZPV ROLLS
H9-E130

Web:

Telefon / Phone: 7 343 3450910
Faks / Fax:
Adres / Address: 43 PERVOMAISKAYA STR, KUSHVA, SVERDLOVSK REG, 624300, RUSSIA
Stand No: H9-E130

KUSHVA Roll Manufacturing Factory is the modern enterprise providing full rolls manufacturing cycle. Staff consists of 720 persons. The main manufacturing departments are: Roll foundry and Roll machine shop.

KUSHVA Roll Manufacturing Factory is one of the oldest Ural plants.

The factory was founded in 1735 as the State steel foundry to process iron ore from new discovered highest-grade field at the Blagodat Mountain. In 1964 the 1st roll was cast in the KZPV foundry. From year 1964 KZPV is a specialized factory for producing cast iron rolls.Melting of metal for rolls is carried in induction crucible middle frequency furnaces.

During melting process the thermo graphical analysis are done in order to get stable properties of metal. Material quality obtains due to observance of technological parameters of smelted metal and supervised by special computer programs, which allow us to reach the exact specified chemical composition of metal.

KUSHVA Merdane Fabrikası tüm merdane üretim süreçlerini yerine getiren modern bir kuruluştur. Personel 720 kişiden oluşur. Ana üretim departmanları: merdane döküm ve merdane işleme atölyeleridir.

KUSHVA Merdane İmalat Fabrikası Ural fabrikaları içinde en eskilerden biridir.

Fabrika, 1975 yılında devlete ait dökümhane olarak Blagodat Dağlık bölgesinde yeni keşfedilen yüksek kaliteli demir cevherini işlemek için kurulmuştur. İlk merdane 1964 yılında KZPV dökümhanesinde dökülmüştür. 1964’ten beri KZPV dökme demir merdanelerin üretiminde uzmanlaşmıştır.
Merdane metalinin ergitilmesi orta frekanslı ocakların indüksiyon fırınında gerçekleşir. Daha kararlı metal özellikleri elde etmek için eritme sırasında termografik analizler yapılır. Eriyik metalin teknolojik parametrelerinin bilgisayar programları ile kontrol altında tutulup idare edilmesi ile malzeme kalitesi elde edilir, bu sayede tam olarak hedeflenen metal kimyasal kompozisyonuna ulaşılır.