YAKUT METALURJİ VE GERİ KAZANIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

YAKUT METALURJİ VE GERİ KAZANIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
H5-C110

Web:

Telefon / Phone: 90 276 266 71 99
Faks / Fax: 90 276 266 71 98
Adres / Address: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 116.CADDE NO:485 TURKEY
Stand No: H5-C110

Our Products:
Aluminum Powder and Aluminum Granule.
Areas of Use of Our Products:
*Exothermic
Our products have a big surface area. Since our products are produced from aluminum folio, the obtained aluminum products have a high level of purity, so our customers do not have any complaints on any matters regarding the reaction processes.
*Master Alloys
Since our products have a soft tissue, they can be safely used as binders in master alloys for briquetting purposes. When compared to the artificial binders, our products do not damage the master alloy structure.
*Ferro Alloys and Termites
Folio granule and powders are used in aluminothermic production of ferro alloys and in repair of railroad rails and steel ingot mold as thermite welding together with iron oxide.
*Iron and Steel Applications
It is used in antioxidant and slag cleaning briquettes. It is used in slag removing and deoxidizing briquettes, when an artificial binder is not wanted. It is also used in steel as deoxidant.

Ürünlerimiz:
Alüminyum Toz ve Alüminyum Granül.
Ürünlerimizin Kullanım Alanları:
*Ekzotermik
Ekzotermik reaksiyonlarda hız önemlidir. Ürünlerimizde yüksek yüzey alanı vardır. Ürünlerimiz alüminyum folyodan elde edildiği için alüminyumda yüksek saflık vardır ve müşterilerimiz reaksiyon konusunda şikayetçi olmazlar.
*Master Alaşımlar
Ürünlerimiz yumuşak dokuya sahip olduğu için master alaşımlarında bağlayıcı olarak biriketleme amaçlı güvenle kullanılmaktadır. Yapay bağlayıcılara göre alaşım yapısını bozmadan kullanılır.
*Ferro Alaşımları ve Termit
Folyo granül ve tozları, ferro alaşımlarının alümino termik üretiminde; demiryolu rayları ve çelik külçe kalıp onarımında demir oksit ile termit kaynağı olarak kullanılmaktadır.
*Demir Çelik Uygulamaları
Oksit giderici ve cüruf temizleyici biriketlerde kullanılmaktadır. Yapay bağlayıcı istenmeyen durumlarda cüruf ve oksijen giderici biriketlerde kullanılır. Çelik’te deoksidant olarak kullanılmaktadır.