ZHENGZHOU YKNDT ENTERPRISE CO., LTD.

ZHENGZHOU YKNDT ENTERPRISE CO., LTD.
H2-E220

Telefon / Phone: +86-371-63392969
Faks / Fax: +86-371-63392968
Adres / Address: 709#, NO6, WENHUA ROAD, ZHENGZHOU CITY, ZHENGZHOU, HENAN, 450001
Stand No: H2-E220